AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.lletraimpresa.com (d’ara endavant, LA WEB), del que és titular Lletra Impresa Edicions SC (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DEL WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DEL WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS EL PROPIETARI DE LA WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que: La seua denominació social és: Lletra Impresa Edicions SC. El seu CIF és: J98784283. El seu domicili social està en: Av. República Argentina, 80, 6è, 16a, 46701, Gandia, València. Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 629312314 / 620439665
Email: lletraimpresaedicions@gmail.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.


2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre altres: a) Difondre continguts, delictius, violen tos, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic. b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extraure informació. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers. i) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o açò resulte legalment permès. g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervinga la seua prèvia sollicitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un enllaç prèviament hi hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVADESA

Quan precisem obtenir informació per la seua banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Español a de Protecció de Dades, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa. Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessaris o pertinent s per a la seua finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social del PROPIETARI DE LA WEB, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix. EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant açò, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookie sdurant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedisca la creació d’arxius cookie o s’advertisca de la mateixa. Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari. Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 AmphitheatreParkway, MountainView (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxiveu a per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li’l requerisca la legislació, o quan dites terceres proces en la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del que dispose Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant açò, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no puga usar la plena funcionabilidadd’aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades. La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè haja sollicitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancellació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

Avís legal creat seguint el Model d’Avís Legal amb Política de Cookies

Comments are closed.