POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb l’establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Lletra Impresa Edicions SC, titular del lloc web www.lletraimpresa.com, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Lletra Impresa Edicions SC i sota la seua responsabilitat.

Sense perjudici del previst en l’indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari facilite les seues dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Lletra Impresa Edicions SC, que és l’efectiva titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seues dades personals per a les finalitats indicades en aquests formularis. Aquestes dades s’emmagatzemen per a facilitar la prestació dels serveis.

Lletra Impresa Edicions SC pot incorporar les dades facilitades per l’usuari a un fitxer de la seua titularitat, tanmateix no cedirà ni comunicarà a tercers les dades arreplegades sense consentiment de l’usuari. La informació rebuda per Lletra Impresa Edicions SC serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Tals deures de confidencialitat subsistiran fins i tot una vegada finalitzada la relació comercial.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. de 12 de juliol de 2002).

Lletra Impresa Edicions SC es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produïsquen.

Comments are closed.