Il·lustradors/es

IL·LUSTRADORES I IL·LUSTRADORS

César Barceló
Toni Cabo
Noèlia Conca
Rosanna Crespo
Toni Espinar
Silvia Faus i Àngela Barratxina
Rosa i Jaume Fuster Serquera
Daniel García Moragues
Laruzafa
Sergi Olcina
Marta Puig Parnau
Manola Roig

Comments are closed.