Rosa i Jaume Fuster Serquera

Biografia

Jaume i Rosa Fuster Serquera són dos germans, veïns del poble de la Font d’en Carròs, on transcorre la història.

Ell, de 2001; i ella, de 1997. Dos joves ben primerencs que treballen junts per primera vegada. 

Jaume començarà a enfilar-se en l’estudi d’Arts en uns pocs anys. Li agrada el dibuix i l’animació. Rosa estudia Belles Arts, imparteix classes de pintura i tallers per a xiquets i treballa en la part artisticocreativa d’una escola de cuina a València. 

Als dos germans els mouen les inquietuds i les ganes de créixer artísticament.

Llibres il·lustrats en Lletra Impresa

Comments are closed.